Specialisatie Transformatie van trauma en innerlijke overtuigingen

Specialisatie Transformatie Van Trauma En Innerlijke Overtuigingen

Duur: acht dagen

Met Voice dialogue en IEMT leer je hoe je mensen die met trauma worstelen kunt helpen om weer meer zelfregie te krijgen en onverwerkte emoties te helen.

Voor iedereen die met mensen werkt of wil gaan werken is dit een specialisatie waarmee je de diepte in kan met je cliënten en verborgen innerlijke overtuigingen en sabotage mechanismen kunt transformeren.

Trauma is niet altijd zichtbaar, maar kan toch een grote invloed uitoefenen op het leven van mensen.
Met Voice dialogue en IEMT leer je hoe je mensen die met trauma worstelen kunt helpen om weer meer zelfregie te krijgen en onverwerkte emoties te helen.
Daardoor kunnen mensen verder en zijn niet langer verstrikt in het trauma...

Integral Eye Movement Therapy, IEMT

Onze IEMT-scholing bied je een goede manier om je cliënten hun belemmerende emoties en overtuigingen te ontdekken en te veranderen.

 • IEMT past uitstekend binnen de NLP, Hypnose en andere methodieken voor persoonlijke ontwikkeling.
 • IEMT is een innovatieve en zeer effectieve methode om positieve verandering te creëren op neurologisch niveau.

Door het werken met patronen die een persoon „vasthouden” in een probleem en het gebruik van specifieke oogbewegingen worden er nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen.

De combinatie van structuren in het IEMT-model biedt een frame om de volledige probleemervaring aan te pakken vanuit de belevingswereld van de cliënt, zelfs als deze niet in taal kan worden uitgedrukt.

IEMT kan zodoende met goed resultaat worden ingezet als een „content-vrije-tool” voor het werken met sterke ongewenste emoties en trauma en ook als "generatieve-tool” voor verandering op het niveau van identiteit.

Doelgroep deelname IEMT

 • Hypnotherapeuten
 • Psychologen
 • Praktijkondersteuners
 • Psychotherapeuten
 • Artsen
 • Coaches

Integral Eye Movement Therapy

 • Is een model wat ontworpen is rondom het herkennen en oplossen van de 5 patronen van
  chroniciteit.
 • Pakt imprints van emotie aan om verandering in het gevoel te creëren.
 • Pakt imprints van identiteit aan om verandering in het zelfbeeld/ zelfconcept te creëren.
 • Heeft toepassingen om verandering te creëren via de fysiologie van mensen.
  • Heeft ook toepassingen voor het oplossen van PTSS, angst, depressie en burn-out.
 • Is een methode waarbij de herbeleving van traumatische gebeurtenissen hoofdzakelijk
  irrelevant aan het proces is.
 • Is ontwikkeld door Andrew T. Austin gebaseerd op het werk van Steve en Connirea Andreas.

Oogbewegingen en herinnering

De ervaring laat zien dat technieken met oogbewegingen zeer effectief zijn met betrekking tot indringende beelden en‚ flashback”-fenomenen. In essentie werken deze methodes door het vasthouden van problematische beelden in gedachte, terwijl de ogen in verschillende richtingen worden bewogen. Het resultaat is vaak dat de voorstellingen hun emotionele impact verliezen en veel minder belemmerend worden.

Emotionele Imprints

De toepassing van het IEMT-model is niet beperkt tot alleen het gebruik van oogbewegingen op traumatische of storende herinneringen, maar is ook ontworpen om toegepast te worden op "herinneringen van emoties”.

IEMT vooronderstelt dat mensen een emotionele kaart hebben aangeleerd die zowel de context bepaalt waarin emoties worden ervaren, alsook soort en intensiteit van de emoties. Emotionele imprinting vindt plaats wanneer een persoon een nieuwe kinesthetische reactie verbindt aan een ervaring of  stimulus. Dit leert de persoon hoe hij/zij zich voelt over bepaalde dingen.

Bijvoorbeeld:

Je baas vertelt je dat hij „je even iets te zeggen heeft” in zijn kantoor en je voelt je meteen als een klein kind die streng aangesproken gaat worden door je ouders, terwijl je natuurlijk feitelijk een volwassen individu bent.

Je neurologie heeft geleerd zich op een bepaalde manier te voelen in een bepaalde situatie in het verleden. Het zal automatisch hetzelfde gevoel produceren in huidige situaties waar gelijkaardige informatie wordt waargenomen. Dit is een emotionele imprint in actie. IEMT beantwoordt de vraag:
"Hoe heeft de persoon geleerd zich te voelen zoals hij/zij doet, over hetgeen wat hem/haar dwars zit”?

Op een elegante manier zorgt IEMT voor een "update” van vroegere ervaringen zodat de bagage van het verleden niet langer omhoog komt om de reacties in het huidige moment te vervormen. IEMT bouwt bronnen in de probleemstaat , brengt de persoon meer in het „hier en nu” en zorgt ervoor dat de persoon definitief uit beperkende vroegere ervaringen kan blijven. Hierdoor kan de persoon uit de emotionele reacties blijven die „nu” niet meer toepasselijk en krijgen ze weer controle over hun eigen manier van handelen.

Identiteitsimprints

Terwijl het belangrijk is om te kunnen werken op de beperkende emoties van een persoon, wordt er vaak te veel nadruk gelegd op alleen het gevoel. Er is namelijk een significant verschil tussen het identiteitssysteem en het emotionele systeem van een persoon.

Dus IEMT adresseert ook de vraag: "Hoe heeft een persoon geleerd om zo te zijn?”

In sommige gevallen kan een persoon een aspect van identiteit aannemen die problematisch kan zijn.
Bijvoorbeeld: een emotionele imprint kan zijn: "Ik voel me stom” of "Ik voel me ongelukkig”
Terwijl een identiteitsimprint kan zijn : "Ik ben een stom persoon” , "Ik ben een ongelukkig persoon” of zelfs "Ik ben een depressief iemand”.

Het hebben van zo’n identiteitslabel kan ertoe leiden dat de persoon zijn realiteit filtert op een manier dat het probleem steeds weer bekrachtigt en bevestigt.

Het specifiek richten op de identiteitsimprints stelt de IEMT-practitioner in staat om de overtuigingen te omzeilen die deze labels ondersteunen en het probleem in stand houden. Zoals bijvoorbeeld: "Ik kan dat niet doen, want ik ben een stom persoon”, of "Ik zal nooit kunnen gaan werken, want ik ben een depressief persoon”.

Het werken met de identiteitsimprints kan het potentieel van een persoon vrijmaken. Hierdoor kan de persoon die eerder vast zat in beperkende overtuigingen, zich nu beginnen te bewegen in de richting waar hij/zij naartoe wil.

Vijf patronen van chroniciteit

Het IEMT-proces is opgebouwd rondom het herkennen, uitdagen en veranderen van "de vijf patronen van chroniciteit”. Deze patronen uiten zich in gedrag, zijn vaak onbewust en blijken veel voor te komen bij mensen die "vast” zitten, met of zonder historie van trauma.

Deze vijf gedragspatronen verstoren (therapeutische) interventies en dragen bij tot het in stand houden van emotionele stress.
Het gevolg van de patronen van chroniciteit is dat de cliënt of in eerste instantie onbedoeld engagement vermijdt in het veranderingsproces, of dat deze elke verandering saboteert die plaatsvindt. Dit is waarom inzicht in deze patronen zo belangrijk is wanneer je cliënten wilt helpen die voorheen of geen verandering konden bewerkstelligen of de positieve veranderingen niet konden aanhouden.

Fysiologie

Vaak, zonder te beseffen, gebruiken mensen een hele specifieke volgorde van minieme bewegingen om in een bepaalde gemoedstoestand te komen. Dit doen ze dus ook om toegang te krijgen tot staat die ze als probleem ervaren. Dit ga je leren te gebruiken om de cliënt bewust te maken dat het probleem niet iets is wat hem/haar overkomt, maar dat dit iets is wat ze zelf doen. Tegelijkertijd train je met deze methode de cliënt (onbewust) hoe hij/zij hier zelf weer uit kan komen.

Precisie in oogbewegingen

IEMT gaat over precieze kalibratie bij de cliënt. De oogbewegingen bij IEMT zijn, in tegenstelling tot andere behandelingen die gebruikmaken van oogbewegingen, zowel niet willekeurig als ook niet een repetitieve beweging van links naar rechts in de hoop dat verandering zal plaatsvinden. De practitioner zal nauwkeurig leren te kalibreren door welke assen de ogen te bewegen om zo het werk toe te passen met precisie en opmerkelijke snelheid.

Wil je meer informatie over de specialisatie Specialisatie Transformatie van trauma en innerlijke overtuigingen? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Voice dialogue.Startdatum n.n.b.
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 1.200
Opleiding-ID 1010O6204
Lestijden 10:00 - 17:00
Percentage theorie 25 - 50 %
Aantal dagen 8
Locatie Locatie
Doelgroep
Leerdoelen per niveau

{accordion title="Integral Eye Movement Therapy, IEMT"}

Deze officiële IEMT-training wordt gegeven vanuit de Association for IEMT Practitioners.

Om je certificaat te behalen op het niveau van IEMT Practitioner zijn er criteria gesteld. Naast het volgenvan de training dien je 2 testcases te maken.

Op het moment dat je hebt voldaan aan deze criteria ontvang je je certificaat als bewijs van afronding. Je hebt dan de mogelijkheid om je aan te sluiten bij „The Association for IEMT Practitioners”. Je komt dan op de site te staan als Practitioner en mag je de logo’s gebruiken op je website. Verder heb je toegang tot gratis video-en audio materiaal die nog meer verdieping geven in het IEMT-werk.

Je kunt er ook voor kiezen geen testcases te maken. Je kunt dan deelnemen aan de training om de technieken te leren, maar ontvangt dan geen certificaat.

{accordion title="Voice dialogue"}

 • Coaches
 • Maatschappelijk werkers
 • Therapeuten met psychosociale insteek

Het doel van deze scholing is deels om de technieken te leren kennen waarmee de cliënt zich op een veilige manier bewust wordt en zich veilig voelt als al zijn delen zich uitspreken. Hij zal zelfs ook steeds verrast worden. Het andere deel is dat je als therapeut sterker in je schoenen komt te staan. En in gewoon duidelijk Nederlands  uitleg te kunnen geven over deze techniek. (cliënten die bang zijn  hun ogen te sluiten in hypnose sessies, doen dit vaak liever als eerste). Het is een mooie opstart om daarna met hypnose te gaan werken en met voice dialogue al voorwerk gedaan hebt.  Leren een volwaardig facilitator te zijn.

 

Klik op de naam of foto voor meer informatie over Hanneke van der Voort.

Klik op de naam of foto voor meer informatie over Monique van der Klooster.

 

HypenZo is aangesloten bij: