Officiële Registeropleiding bij Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO)

CPION Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland

De Opleiding psychosociale basiskennis (PSBK) staat geregistreerd als officiële Registeropleiding bij Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO), onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Voor het PSBK programma van HypenZo gelden landelijke richtlijnen, de PLATO richtlijnen. PLATO staat voor: Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V.
Met dit diploma, dus ook in combinatie met de opleiding Hypnotherapie en inschrijving bij een beroepsvereniging NBVH, vergoeden de meeste zorgverzekeraars uw behandelingen gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Hypnotherapeuten die aan de Opleiding Hypnotherapie van HypenZo zijn afgestudeerd, zijn in het bezit van een diploma psychosociale basiskennis (PSBK). Dit betekent dat zij voldoen aan de PLATO-eindtermen (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) en hun cliënten behandelingen vergoed krijgen via de zorgverzekeraar in de aanvullende verzekering.

KTNO Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).
Accreditatie is een kwaliteitskeurmerk waar door HypenZo veel waarde aan wordt gehecht, want het zegt iets over de kwaliteit van onze scholingen en specialisaties onze kunde als opleider. Het is dus niet voor niets dat er ook een prospectieve waarde aan accreditatie zit. Met andere woorden: een inschatting vooraf wat men kwalitatief zou moeten kunnen verwachten.
Een extra bevestiging hiervan is de erkenning van onze scholingen en specialisaties door beroepsverenigingen zelf. Onze studenten ontvangen studiepunten van hun beroepsvereniging wanneer zij een erkende scholing of specialisatie volgen en daarnaast krijgen onze studenten, toelatingsmogelijkheden om lid te worden bij een vereniging.
Alleen bij KTNO kunnen wij onze studenten en cursisten écht duidelijkheid bieden over het perspectief na afronding.
Beroepsverenigingen

Het diploma hypnotherapie is een branche-erkend diploma.
Na diplomering kun je lid worden van een beroepsvereniging, bijvoorbeeld: NBVHLVNTVITVBAG of VIV.

HypenZo Opleidingen is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH.
De NBVH behartigt de belangen van haar leden en heeft als doel het toegankelijk maken van hypnotherapie voor iedereen. 
De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland.
De circa 400 leden zijn opgeleid op HBO-niveau en voldoen aan strenge eisen.
Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd. 

Leden van de NBVH dienen ieder jaar een aantal door ons geaccrediteerde bijscholingen te volgen zodat ze zich blijven ontwikkelen als therapeut.
Opleiders die een bijscholing organiseren kunnen een accreditatie aanvragen bij NBVH.
Bij de NBVH zijn het curriculum Opleiding Hypnotherapie, onze specialisaties en onze scholingen erkend en zijn allen geaccrediteerd door de NBVH.

De beroepsvereniging NBVH publiceert periodiek interessante artikelen welke openbaar te raadplegen zijn.

Klik hier voor de hypnotheek van NBVH.
RBCZ

Na inschrijving bij een beroepsvereniging word je ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. 
Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Therapie van therapeuten die zijn aangesloten bij de RBCZ wordt vaak deels vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Je eigen risico wordt dan niet aangesproken.

Lichaamsgericht en Psychosociaal Hypnotherapeut is geen beschermde titel, de vermelding van
Registertherapeut BCZ® die de RBCZ toekent is dat wel.
VEKTIS AGB-codes

Na aansluiting bij een beroepsvereniging en RBCZ kun je je AGB-codes aanvragen.
Algemeen Gegevens Beheer zorgverleners (AGB) is een database van Vektis waarin gegevens van zorgverleners worden geregistreerd.
Deze registratie omvat gegevens voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.
NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

HypenZo opleidinging is in bezit van het NRTO-keurmerk
Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.
Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.
Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat HypenZo Opleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, deskundigheid van docenten en personeel, professionele omgang met klanten en adequate dienstverlening.
De student staat bij ons centraal.
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

UWV gecontracteerd scholingsbedrijf

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV in het kader van het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021.
Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Scholing of omscholing is belangrijk en helpt je bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Je contactpersoon bij UWV kan daarbij adviseren, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start.
Als gediplomeerd hypnotherapeut kan je je eigen succesvolle praktijk opzetten.
Je kunt vrijblijvend een offerte opvragen bij ons en met deze offerte kun je dan de opleiding aanvragen bij je UWV werkcoach of adviseur. 
UWV betaalt alleen een opleiding als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden.
In dat geval wordt van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de opleiding goed af te ronden.
Informeer bij je UWV contactpersoon naar jouw mogelijkheden voor een opleiding of training.
Meer informatie kun vind je op de website van de Rijksoverheid of op de website van het UWV.
CRKBO

HypenZo Opleidingen is geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), door middel van de toetsingsorganisatie CPION.
Hierdoor zijn onze opleidingen, specialisaties en scholingen vrijgesteld van btw.
SCAG geschillencommissie

De wet WKKGZ eist dat iedere therapeut ingeschreven is bij een erkende geschillencommissie.
De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) is één van de erkende geschillencommissies.
Zodra je lid wordt van de beroepsvereniging NBVH melden zij jou automatisch aan bij de SCAG.
Ben je al bij een geschillencommissie aangesloten, geef dat dan aan bij je NBVH inschrijving.
Word je geen lid van de NBVH, informeer dan bij de beroepsvereniging van jouw keuze hoe aanmelding bij een geschillencommissie geregeld is.

 

 

HypenZo is aangesloten bij: