Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

claudie van ginneken 250pxNa een doctoraal in sociolinguïstiek aan de Radboud Universiteit maakte Claudie van Ginneken carrière binnen de onderwijskunde, waarbij zij vele docenten en trainers opleidde, lesmaterialen ontwikkelde en opleidingen opzette. Rond de eeuwwisseling Claudie van Ginneken zich toe op het helpen van medemensen door middel van therapie en coaching. Naast de 4-jarige post-HBO-opleiding Hypnotherapie volgde Claudie van Ginneken onder meer een NLP-opleiding en een opleiding tot Sociaal Panorama consulent. Vanuit haar expertise en jarenlange ervaring met cliënten ontwikkelde Claudie van Ginneken vervolgens de methode Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV®, waarin ze inmiddels ook anderen opleidt.

Als docent hypnotherapie, Eenzijdig Relaties Verbeteren en Sociaal Panorama is Claudie verbonden aan diverse opleidingen voor reguliere en complementaire hulpverleners. Haar expertise is erkend door onder meer de NBvH, het Register Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), de LVPW en het Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Claudie van Ginneken verzorgt bij Hypenzo de volgende lessen:

  • Regressietherapie voor ervaren therapeuten
  • Staan en opvallen: je praktijk rendabel maken
  • Leer eenzijdige relaties verbeteren
  • Solk
  • Regressietherapie (basis)
  • Basis hypnose
  • Medische hypnose
Pin It

Hypenzo is aangesloten bij: