De missie en doelstelling van Hypenzo Opleidingen is hoogwaardig onderwijs voor therapeuten te bieden. Daarom stelt de opleiding hypnotherapie hoge eisen zowel aan de persoonlijke ontwikkeling van de toekomstige hypnotherapeut als ook aan theoretische kennis en praktische vaardigheden. Hiervoor biedt Hypenzo een breed, gevarieerd en interessant leerprogramma aan, dat geaccrediteerd is bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten.

Naast de klassieke en moderne vormen van hypnotherapie zijn belangrijke pijlers bij Hypenzo de Transactionele Analyse, lichaamsgerichte therapie en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP).
Hypenzo is erop gericht de toekomstige hypnotherapeut inzicht en vaardigheden mee te geven om procesmatig te kunnen werken met zware problematieken zoals verlies, de gevolgen van huiselijk geweld, verslavingen, angsten en fobieën en stressgerelateerde klachten. Ook maken de psychosociale en medische basiskennis deel uit van de opleiding hypnotherapie. Op deze manier tracht Hypenzo aan de steeds strengere eisen die de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars aan de hypnotherapeut stellen te voldoen.

De opleiding hypnotherapie en onze losse cursussen voor therapeuten zijn zeer praktijkgericht. Veel tijd wordt besteed aan oefenen en interne en externe stages. De verbale en non-verbale communicatie, beroepsethiek, filosofie en houdingsaspecten van de therapeut zijn tevens belangrijke ijkpunten in het onderwijs. Een goede therapeut heeft ook aan het eigen proces voldoende aandacht geschonken. Daarom richt de opleiding hypnotherapie zich ook op het verdiepen van zelfinzicht en zelfbewustzijn. Deze praktische benadering, gecombineerd met intervisie en supervisie maken onze afgestudeerde studenten geschikt om een eigen therapeutische praktijk te voeren.

Bij Hypenzo kunnen professionele hypno-psychotherapeuten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dit geldt voor zowel de individuele therapeut als de beroepsgroep.

De activiteiten van Hypenzo bestaan uit het organiseren van:

  1. Een vierjarige opleiding tot hypnotherapeut
  2. Een opleiding psychosociale basiskennis
  3. Workshops en informatiedagen
  4. Nascholing, Supervisie en Praktijkbegeleiding

Onze visie op hulpverlening en hypnotherapie

Het mensbeeld van Hypenzo wordt geschraagd door de uitgangspunten van de humanistische psychologie waarin respect en gelijkwaardigheid belangrijke pijlers zijn en men van het standpunt uitgaat dat de cliënt de oplossingen voor zijn of haar probleem in zich draagt. Dat bij de behandeling de privacy gewaarborgd moet zijn en dat de therapeut de ethische gedragscode onderschrijft is vanzelfsprekend. Veiligheid en begrip zijn belangrijke sleutelwoorden binnen Hypenzo. Het belang van een geldelijke vergoeding wordt onderstreept, dit om vrijblijvendheid geen kans te geven en om het professionele karakter van therapeuten verder te benadrukken.

De visie van Hypenzo op therapie is met name beïnvloed door dynamische therapievormen zoals de Bio energetica en de utilisatiebenadering van Milton Erickson. In het opleidingstraject ontwerpen we in samenwerking met de student een individuele leerroute op basis van de talenten en wensen van de student en de eisen die een volwaardige opleiding vereist. Hypenzo maakt het de studenten mogelijk zich divers te ontwikkelen op basis van het algemene hypotherapeutisch profiel, waardoor de student zich meer klassiek dan wel meer modern kan ontplooien. Binnen het docententeam is deze diversiteit ook terug te vinden.

De opleiding van Hypenzo Opleidingen is een zeer gedegen therapeutische beroepsopleiding op basis van hypnotherapeutische uitgangspunten. In deze opleiding ligt de nadruk op de Westers wetenschappelijke uitgangspunten van therapie in zijn algemeenheid en hypnotherapie in het bijzonder. Nadrukkelijk willen we hier melden dat Hypenzo Opleidingen geen klassiek instituut is. Het belang van en de aandacht voor de therapeutische interventie is veel groter dan voor de ‘kunst van het hypnotiseren’. Behalve voor vaktechnieken is er veel aandacht voor de persoonlijke uitrusting en ontwikkeling van de toekomstige hypnotherapeut. In het gedachtegoed van Hypenzo speelt het concept ‘basisspanning’ en belangrijke rol. Onder basisspanning wordt de oude pijn (stress) verstaan die zich in het lichaam heeft vastgezet, naar aanleiding van onverwerkte ervaringen.