Scholingen in modules - Techniek

Als professional is het belangrijk om je kennis en vaardigheden op peil te houden of uit te breiden. Zo blijf je sterk in wat je doet en ben je in staat om je cliënten zo effectief mogelijk te helpen.

HypenZo biedt hiervoor interessante bijscholingen en specialisaties om nieuwe technieken zoals systemisch werken, verbindend communiceren, ademwerk en voice dialogue te leren.

Vrijwel al onze bijscholingen en specialisaties zijn geaccrediteerd door KTNO en NBVH.

NLP in trance

NLP In Trance

Duur: twee dagen

In de tweedaagse lesmodule NLP in trance leer je om NLP-technieken en trancewerk als therapeut te integreren met als doel om verandering bij je cliënt op gang...

In de tweedaagse lesmodule NLP in trance leer je om NLP-technieken en trancewerk als therapeut te integreren met als doel om verandering bij je cliënt op gang te brengen op het niveau van het onderbewuste. Door deze integratie beschik je over een krachtige methode om dieperliggende problematiek aan te pakken.

In deze lesmodule oefen je met diverse NLP-technieken, zoals het coachmodel, logische niveaus en gesprekstechniek van de neerwaartse pijl om op zijnsniveau (alchemistisch niveau) van integratie te gaan werken, en om onbewust bekwaam te worden. Vervolgens gaan we in trance werken met diverse NLP-interventies als tijdlijn, dissociatief en associatief werken, hulpbronnen verankeren en toevoegen, werken met delen, om effectief bij de onderliggende problematiek van de klacht te komen. Als therapeut leer je om de cliënt centraal te stellen en vanuit verbinding met jezelf en de rijke bron van het onderbewuste aan te voelen wat voor de cliënt helpend is.

Startdatum 06-04-2024
Annuleren uiterlijk op 06-04-2024
Prijs per persoon € 290
Opleiding-ID 1010O5052 
Scholings-ID 1010O5052_15042023
Lestijden 10:00 - 17:00
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Lichaamsgerichte therapieën, Psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Filosofie en levenskunst, Psychosociale kennis
Categorie van de scholing anders namelijk Vakinhoudelijk, Module (=onderdeel van de opleiding hypnotherapie - PsBK), Bij- of nascholing
Instapniveau Specialistische kennis en/of ervaring als zorgverlener vereist; bijvoorbeeld NLP 6-daagse opleiding
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 20
Percentage praktijk 80
KTNO accreditatie Ja
Aantal dagen 2
Dag 1 6 april 2024
Dag 2 7 april 2024
Elementen positieve gezondheid Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Dagelijks functioneren, Lichaamsfuncties
Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Reader + bijlagen 

Dagindeling/lesplan

 

DAGINDELING DAG 1

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Theorie essentie van NLP en coachmodel, gespreksmodellen herhaling; logische niveaus, neerwaartse pijltechniek, bereiken-vermijden, ankeren, stoppers-drivers

Werkvorm(en):

Voordracht, demo, oefenen

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Eigen stijl als therapeut, tijdlijnwerk, gedissocieerd en geassocieerd, evaluatie

Werkvorm(en):

Klassikaal ervaringsoefening, demo en oefenen in groepjes, evalueren

DAGINDELING DAG 2

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Werken met delen met bewegingsexpressie,

Werkvorm(en):

Voordracht, demo, oefenen, evalueren

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Vervolg Werken met delen, bioscoopregressietechniek

Werkvorm(en):

Voordracht, demo, oefenen, evalueren

Visie, Missie en beroepssituatie

Deze scholing is gericht op hypnotherapeuten. NLP en hypnotherapie hebben een grote overlap. In handboeken voor hypnotherapie kom je veel NLP-technieken tegen. De grondleggers van NLP werden voor een groot deel geïnspireerd door Milton Erickson, meester in de hypnotherapie.
NLP is gericht op communicatie met jezelf en de ander. NLP baseert zich op de werking van de hersenen en de invloed die eerdere ervaringen hebben op onze manier van waarnemen (filteren van externe informatie) (denk aan NLP-communicatiemodel). NLP verklaart ook gedragingen gebaseerd op (gefilterde) waarneming, gedachten, gevoelens, waar dan een bepaald gedrag uit voortvloeit.

Als een cliënt met een klacht komt en een bepaald gedrag vertoont is het handig om meer zicht te krijgen op hoe zij/hij het probleem creëert; daarvoor gebruik je het metamodel (Wat doe je precies om dit probleem te hebben; denken, doen en voelen? Hiermee ontdek je negatieve patronen die doorbroken zouden mogen worden. NLP biedt instrumenten voor effectieve communicatie en geeft zicht op de structuur van de subjectieve ervaring.

De voornaamste NLP-instrumenten tot verandering zijn:
- herkaderen (in een andere context plaatsen, hoe kun je er ook naar kijken, hoe doe je dat op een andere plek of hoe doe een ander dat (modelleren)?)
- hulpbronnen verankeren en toevoegen.

Wanneer je NLP-technieken toepast in trance, dus op een dieper niveau kun je meer bij de oorspronkelijke pijn te komen die aanleiding heeft gegeven tot het patroon of overlevingsmechanisme. De studenten leren de diverse technieken en (gespreks)modellen toe te passen en leren werken met interventies als tijdlijn, gedissocieerd en geassocieerd werken en delenwerk in trance, met gebruik van submodaliteiten. Ze hebben kennis van en kunnen therapeutische interventies bij onverwerkte emoties onderbouwen en toepassen. Door middel van de principes van een goed rapport met zichzelf en de cliënt en het oefenen van de therapeutische gesprekken en interventies wordt bijgedragen aan het vermogen van de student/therapeut om op zijnsniveau te kunnen werken; hierbij ervaart de student/therapeut congruentie en maakt keuzes vanuit een dieper weten, waarbij kennis, kunde en zijn met elkaar in overeenstemming zijn. Op deze manier draagt de student/therapeut bij aan nieuwe inzichten, transformatie van emotionele beleving en beperkende overtuigingen (cognities).

Beschrijving van de lesstof

De studenten passen de diverse technieken en (gespreks)modellen toe en leren werken met interventies als tijdlijn, gedissocieerd en geassocieerd werken en delenwerk in trance, met gebruik van submodaliteiten. Ze hebben kennis van en kunnen therapeutische interventies bij onverwerkte emoties onderbouwen en toepassen. Door middel van de principes van een goed rapport met zichzelf en de cliënt en het oefenen van de therapeutische gesprekken en interventies, zoals tijdlijnwerk met visuele brug en delenwerk, wordt bijgedragen aan het vermogen van de student/therapeut om op zijnsniveau te kunnen werken; hierbij ervaart de student/therapeut congruentie en maakt keuzes vanuit een dieper weten, waarbij kennis, kunde en zijn met elkaar in overeenstemming zijn. Op deze manier draagt de student/therapeut bij aan nieuwe inzichten, transformatie van emotionele beleving en beperkende overtuigingen (cognities).

Deskundigheidsbevordering

De student leert nieuwe interventies en hiermee creatief en intuïtief werken. Daarbij wordt geoefend met het gewaarworden en kalibreren van verbale en non-verbale signalen. De therapeut leert diepgaander werken en beter aanwezig blijven bij de cliënt en interventies op onderbewust niveau toepassen, waardoor onverwerkte ervaringen van de cliënt verwerkt kunnen worden. De therapeut leert op zijnsniveau vanuit intuïtief rapport te werken en bij te dragen aan verwerking van onverwerkte emoties en omzetten van beperkende overtuigingen.

HBO competenties

Methodisch en reflectief denken en handelen
De student leert reflecteren op het (beroepsmatig) handelen op basis van de verbale en non-verbale respons van de cliënt. De student reflecteert op de eigen sterke en zwakke kanten en werkt deze uit op emotioneel en mentaal niveau middels zijn/haar eigen ontwikkelingsproces. Hij/zij evalueert eigen rol en de aangeleerde methodieken middels feedback en zelfonderzoek.

Creativiteit en complexiteit in handelen
De deelnemer is in staat om gebruik te maken van de kennis, principes en technieken van NLP in trance toe te passen en accuraat af te stemmen op wat er nodig is bij het werken met specifieke cliënten. De deelnemer is in staat aanwezig te zijn en te blijven bij wat er zich aandient tijdens het contact met de cliënt en kan zich daar met precisie op afstemmen, verbaal en non-verbaal, om zo bij te dragen aan de bewustwording en transformatie van onverwerkte emoties en overtuigingen (programmering).
De deelnemer is in staat onderscheid te maken tussen gedrag vanuit overleving en vanuit authenticiteit en weet daarop creatief in te spelen bij het communiceren, begeleiden en toepassen van de technieken.

Locatie Locatie
Doelgroep
Leerdoelen per niveau

 

KENNEN - NIV. 1

Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen

Korte beschrijving van kennen – niveau 1:

NLP-interventies

Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt

Observatie van de docent op de module beheersing

KENNEN - NIV. 2

Inzicht, begrijpen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 2

Inducties, coachmodel, gespreksmodellen en NLP-interventies: tijdlijn, gedissocieerd en geassocieerd, bioscoopregressie, werken met delen met bewegen volgens Mindell

Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

KUNNEN - NIV. 3

Toepassen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 3

Ervaringsoefeningen, gespreksmodellen, inducties en interventies

Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

KUNNEN - NIV. 4

Evalueren

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 4

Inducties en interventies; werken met cliënt en observatie, zelfreflectie

Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

ZIJN - NIV. 5

Alchemistisch niveau

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 5

Eigen stijl als therapeut, delenwerk met bewegen (Mindell), bioscoopregressie, COACH-houding

Creatief omgaan met wat er zich voordoet, aanwezig blijven.

Geef aan hoe NIV.5 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

Klik op de naam of foto voor meer informatie over Andrea Luijten.

 

DAGINDELING DAG 1

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Theorie essentie van NLP en coachmodel, gespreksmodellen herhaling; logische niveaus, neerwaartse pijltechniek, bereiken-vermijden, ankeren, stoppers-drivers

Werkvorm(en):

Voordracht, demo, oefenen

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Eigen stijl als therapeut, tijdlijnwerk, gedissocieerd en geassocieerd, evaluatie

Werkvorm(en):

Klassikaal ervaringsoefening, demo en oefenen in groepjes, evalueren

DAGINDELING DAG 2

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Werken met delen met bewegingsexpressie,

Werkvorm(en):

Voordracht, demo, oefenen, evalueren

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Vervolg Werken met delen, bioscoopregressietechniek

Werkvorm(en):

Voordracht, demo, oefenen, evalueren

HypenZo is aangesloten bij: