Opleiding tot lichaamsgericht, psychosociaal therapeut

  

Opbouw van de opleiding
De opleiding duurt vier jaar en leidt op Lichaamsgericht en Psychosociaal Hypnotherapeut. De opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis is een geïntegreerd onderdeel ervan. Met het diploma kun je je als therapeut aanmelden bij een beroepsorganisatie en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en een deel van de door jou uitgevoerde behandelingen kan dan vergoed worden door zorgverzekeraars.

Wat leer je tijdens de opleiding?
Het doel van therapeutisch handelen is het op gang brengen van positieve verandering bij cliënten. Die verandering wordt in onze visie niet bereikt door alleen kennis en inzicht, maar vooral door ervaren. Daarom is therapie is sterk ervaringsgericht.

Om een goede therapeut te worden is het belangrijk om ook zelf te hebben ervaren. Naast het leren van relevante up-to-date kennis, methoden en technieken, is daarom in onze lessen veel ruimte opgenomen om zelf te oefenen, te ervaren en het eigen ontwikkelingsproces aan te gaan.

Daarom is in ieder leerjaar ook opgenomen:

De totale opleiding kent een studielast van 240 ECTS en de opbouw van de vier leerjaren is als volgt:


1e leerjaar

In het eerste leerjaar wordt de basis gelegd voor de verdere opleiding. Je leert de basistechnieken en methoden en gaat aan de slag om zelf te oefenen en te ervaren. Je leert wat hypnose is en begint je therapeutische houding in het werken met cliënten te ontwikkelen. In het eerste leerjaar zijn twee PSBK-modules geïntegreerd.

Het eerste leerjaar omvat de volgende lesmodules en heeft een totale studiebelasting van 60 ECTS:2e leerjaar
In het tweede leerjaar wordt de basis verdiept en uitgebreid met meer geavanceerde technieken, thema’s en methodes. Ook in het tweede leerjaar zijn twee PSBK-modules geïntegreerd.

Het tweede leerjaar omvat de volgende lesmodules en heeft een totale studiebelasting van 61 ECTS:


3e leerjaar
In het derde leerjaar wordt het repertoire aan methoden en technieken nog verder verbreed en verdiept en wordt een begin gemaakt met de afstudeeropdracht en scriptie. Ook in het derde leerjaar zijn twee PSBK-modules geïntegreerd.

Het derde leerjaar omvat de volgende lesmodules en heeft een totale studiebelasting van 59 ECTS:


4e leerjaar
In het vierde leerjaar staan minder lesdagen gepland. Het grootste deel van de studielast in dit jaar wordt gevormd door het praktijkexamen en de scriptie. Het scriptieproces bestaat uit een theorie- en een praktijkonderzoek. De laatste twee PSBK-modules komen in dit jaar aan bod.

Het vierde leerjaar omvat de volgende lesmodules en heeft een totale studiebelasting van 61 ECTS:

 

 

 

 

Introductie
De eerste lesdag van de hoofdopleiding is de introductie. Op deze dag krijg je informatie over de opleiding, het werken met de online leeromgeving (OLO) en je maakt kennis met je medestudenten. Het opbouwen van een veilige leeromgeving met elkaar is hierbij een belangrijk aspect.
  

 

Praktijkdag alle studenten
HypenZo is een praktijkgerichte opleiding. Therapeutisch werken leer je door veel te oefenen. Daarom maken oefendagen structureel deel uit van de opleiding. Ieder leerjaar worden er twee lesdagen georganiseerd waarbij studenten van de hele opleiding met elkaar oefenen.
  

 

 Cliëntendagen
Waar je tijdens de praktijkdagen voor alle studenten oefent met medeleerlingen, ga je tijdens de cliëntendagen met cliënten van buiten de opleiding aan de slag. Wij zorgen met elkaar voor een veilige en leerzame omgeving voor jou en je cliënt. In het eerste leerjaar worden er twee cliëntendagen georganiseerd, in het tweede en derde leerjaar zijn het er drie.
  

 

Oefengroep zonder docent
Tijdens ieder leerjaar vormen studenten eigen oefengroepen die met elkaar aan de slag gaan om de geleerde methoden en technieken toe te passen. De oefengroepen komen minimaal 10 keer per jaar 2 uur samen.
  

 

Supervisie met docent
In groepjes van drie studenten ga je drie keer per leerjaar 3 uur aan de slag onder de begeleiding van een supervisor. De supervisor is een ervaren hypnotherapeut.
  

 

Individuele therapie
Om als therapeut goed te kunnen werken met cliënten en hun thema’s, is het van groot belang dat je ook je eigen thema’s hebt aangepakt. Daarom verlangen wij van onze studenten dat zij zelf ook vijf keer per leerjaar therapiesessies volgen bij een erkende hypnotherapeut. De kosten voor deze sessies vallen buiten het lesgeld. Meer informatie hierover krijg je tijdens de opleiding.
  

 

Boekbespreking
Het therapeutisch vakgebied is volop in beweging. Er verschijnen continu nieuwe boeken of onderzoeken. Als therapeut is het belangrijk om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. Maar ook om kritisch de inhoud van de publicaties te beoordelen.

In het tweede leerjaar wordt aan alle studenten gevraagd om twee relevante boeken te lezen, die te maken hebben met het vakgebied van de hypnotherapeut. Van een van de boeken geef je een presentatie. Daarbij evalueer je de kernboodschap van het boek op voor- en tegenargumenten, praktische consequenties etc.
  

 

Afstuderen en scriptie
De scriptie en het verdedigen ervan maakt deel uit van het eindexamen.

Het schrijven van de scriptie vormt een groot deel van de studiebelasting in het vierde leerjaar. Het is een omvangrijk, en tegelijk ook boeiend proces waarin je de gelegenheid krijgt om te laten zien wat je hebt geleerd in de opleiding. Daarom beginnen we in het derde leerjaar, als voorbereiding, met het geven van een les over het scriptieproces en de eisen die aan de scriptie gesteld worden. Kort gezegd valt de scriptie uiteen in een theoretisch deel en een praktisch deel.

In het theoretische deel onderzoek je, naar eigen keuze, een bepaald aspect met betrekking tot (hypno)therapie. Je vertaalt dit theoretische gedeelte naar een praktijkvraag die je vervolgens verder gaat toetsen door dit toe te passen met cliënten. Het resultaat schrijf je op in je scriptie.

 

HypenZo is aangesloten bij: