ScholingeniCAL Export

Samen

Opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) 2023/2024

01-10-2023 - 31-07-2024
€ 2.000

De opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) heeft als doel de (toekomstige) psychosociale therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld, te voorzien van gedegen basiskennis.

 

Ericksoniaanse Hypnotherapie

Ericksoniaanse hypnotherapie

13-01-2024 10:00 -17:00
€ 325

Duur: twee dagen

Milton H. Erickson was een meester in hypnotherapie. Hij heeft veel geschreven en er zijn veel boeken en artikelen geschreven over hem en zijn manier van werken, met name omdat zijn benadering zo effectief was dat het soms wel magie leek.

Verbindend Communiceren Basis

Verbindend communiceren

13-01-2024 10:00 -17:00
€ 520

Duur: drie dagen

Verbindend communiceren helpt je om steviger in relaties te staan, om te zeggen wat je wilt én om te horen waar het de ander werkelijk om gaat.

Ademwerk Verdieping

Ademwerk

13-01-2024 10:00 -17:00
€ 520

Duur: drie dagen

Deze module maakt duidelijk hoe groot de invloed van ademen is op lichaam en geest. Het merendeel van de mensen ademt disfunctioneel. Functioneel ademen leidt tot balans, veerkracht en focus.

Emotioneel Lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk

23-03-2024 10:00 -17:00
€ 325

Duur: twee dagen

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. In deze module leer je wat kan een therapeut met emotioneel lichaamswerk kan bereiken.

Voice Dialogue

Voice Dialogue

31-05-2024 10:00 -17:00
€ 435

Duur: drie dagen

Waarom Voice Dialogue? Stel je voor dat je zelf aan het roer staat van een groot jacht. Op de woelige zee van het leven. Soms kan de kapitein het schip niet meer houden en twijfelt aan zijn keuzen.

Regressietherapie En Trauma

Regressietherapie en trauma

29-06-2024 10:00 -17:00
€ 290

Duur: twee dagen

In de scholing Regressietherapie & trauma ga jij je deskundigheid en vaardigheden rondom hypnotische regressietherapie opfrissen en vergroten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan trauma en heling van trauma.

Samen

Opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) 2024/2025

01-10-2024 - 31-07-2025
€ 2.000

De opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) heeft als doel de (toekomstige) psychosociale therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld, te voorzien van gedegen basiskennis.

 

Communicatieve Basisvaardigheden

Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden

n.n.b.
€ 275

Duur: twee dagen

De scholing bestaat uit gespreksvaardigheden en houdingsaspecten, die voor een therapeut van groot belang zijn, zoals: verbaal en non-verbaalgedrag, parafraseren, doorvragen, samenvatten, rapportvaardigheden en ...

Emotioneel Lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk

n.n.b.
€ 325

Duur: twee dagen

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. In deze module leer je wat kan een therapeut met emotioneel lichaamswerk kan bereiken.

Levensloop Psychologie

Levensloop psychologie

n.n.b.
€ 475

Duur: drie dagen

Psychologie houdt zich bezig met de psyche en het gedrag van mensen. Psychologen willen het menselijke gedrag verklaren door de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag.

Eigen Praktijk

Eigen praktijk

n.n.b.
€ 240

Duur: twee dagen

Waarom de module 'Eigen praktijk hypnotherapie'. Als psychosociaal hypnotherapeut zijn we ook ondernemer. Daarmee hebben we ook de verantwoordelijkheid voor het goed draaien van de bonte kermis die we onderneming noemen.

Emotionele Balans

Emotionele balans

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

Je ratio is een manier om weg te blijven van ongemakkelijke gevoelens. Als therapeut is het belangrijk dat je je eigen pijnlijke thema’s in je leven bent aangegaan.

Medische Basiskennis En Farmacologie

Medische Basiskennis en farmacologie

n.n.b.
€ 560

Duur: vijf dagen

In het werkveld van de psychosociale hulpverlener wordt steeds duidelijker dat een minimale medische basiskennis onmisbaar is. Kennis over gezondheid en ziekten is zinvol voor de psychosociale ...

Ericksoniaanse Hypnotherapie

Ericksoniaanse hypnotherapie

n.n.b.
€ 325

Duur: twee dagen

Milton H. Erickson was een meester in hypnotherapie. Hij heeft veel geschreven en er zijn veel boeken en artikelen geschreven over hem en zijn manier van werken, met name omdat zijn benadering zo effectief was dat het soms wel magie leek.

Moderne Hypnose

Moderne Hypnotherapie

n.n.b.
€ 345

Duur: drie dagen

Bij hypnose of hypnotherapie denkt de leek al gauw aan de dwingende ogen van de therapeut die middels concrete opdrachten een verandering in denken en gedrag teweegbrengt. Dit is de eerste mythe die doorbroken wordt in de opleiding. 

Basis Hypnotherapie

Basis Hypnotherapie

n.n.b.
€ 435

Duur: drie dagen

Basis hypnose leert dat de hypnotherapeut weet dat er zowel een bewust alsook een onbewust niveau is waar te nemen en werkt op beide niveaus. De woorden die de hypnotherapeut ...

Kennismaken Met NLP

Kennismaken met NLP

n.n.b.
€ 560

Duur: zes dagen

Waarom als Psychosociale hulpverlener Kennismaken met NLP? Binnen NLP houden we ons bezig met ‘Hoe’ mensen informatie verzamelen, interpreteren, verwerken en omzetten tot een interne voorstelling.

Seksueel Geweld En Trauma

Seksueel geweld en trauma

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

Wat leeft er in je over het onderwerp “seksueel geweld en trauma”? Wat verwacht je van dit opleidingsonderdeel? Studie van de begrippen seksualiteit, seks, geaardheid, veiligheid, seksueel geweld, de zin van therapie.

Hoofdlijnen Van De Psychopathologie

Hoofdlijnen van de Psychopathologie

n.n.b.
€ 565

Duur: 4,5 dagen

Kennis van de psychopathologie is een belangrijke basis voor de therapeut.

Verborgen Verleidingen In Overdracht En Tegenoverdracht

Erotiek in de zorgpraktijk

n.n.b.
€ 290

In deze scholing onderzoeken we de bronnen van opkomende persoonlijke aantrekkingskracht tussen therapeut en cliënt en de invloed daarbij van overdracht en tegenoverdracht. Tevens ontwikkelen we methoden om daar binnen de gestelde normen mee om te gaan, waardoor de veiligheid in de therapiepraktijk voor beide partijen gewaarborgd blijft.

Intake Anders

Intake anders

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

Waarom de intake anders doen? De intake is voor een cliënt erg belangrijk en vaak een spannend gebeuren. De intake vormt de eerste indruk die een cliënt van jou als therapeut krijgt.

Regressietherapie En Trauma

Regressietherapie en trauma

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

In de scholing Regressietherapie & trauma ga jij je deskundigheid en vaardigheden rondom hypnotische regressietherapie opfrissen en vergroten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan trauma en heling van trauma.

HypenZo is aangesloten bij: