Het toetsreglement beschrijft de randvoorwaarden waaraan studenten moeten voldoen tijdens toetsperiodes.

Toetsreglement voor studenten
Versie 1.0

Inleiding
Hieronder wordt uiteengezet aan welke regels studenten zich dienen te houden tijdens deelname aan een toets.

Reglement
Indien de toets afgenomen wordt in een lokaal van Hypenzo Opleidingen:

  • De student is op tijd aanwezig. Indien dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is, treedt de student in stilte binnen zodat hij de overige studenten zo min mogelijk stoort.
  • Bij een schriftelijke toets is de student stil. Hij heeft geen literatuur op het bureau, tenzij het gaat om een openboektoets. In dit geval is slechts de door ze docent voorgeschreven literatuur toegestaan op het bureau.
  • De student levert zijn antwoordformulier en toets na afname van de toets in bij de surveillant/docent.
  • De student mag eten en drinken op tafel hebben.
  • Indien de student een vraag heeft, stelt hij deze aan de surveillant/docent.
  • De student hindert zijn medestudenten niet.

Indien de toets thuis gemaakt wordt en ingeleverd wordt op de website:

  • De student maakt de toets zelf.
  • De toets wordt voor de gestelde deadline ingeleverd.
  • Indien de student gebruik maakt van bronnen, dan vermeldt hij deze.
  • De toets is voorzien van de naam van de student en de datum waarop deze ingeleverd is.

Vastgesteld door de onderwijscommissie en goedgekeurd door het bestuur op 11 augustus 2015

HypenZo is aangesloten bij: