Met onze opleiding tot Lichaamsgericht, psycho-sociaal hypnotherapeut op HBO-niveau behaal je studiepunten die worden uitgedrukt in EC of ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).
Dit is een Europees systeem voor het vergelijken van de studiebelasting van opleidingen op Europees niveau. Dit systeem draagt bij aan inzichtelijkheid en transparantie van opleidingen.

Het eerste opleidingsjaar bestaat uit 24 lesdagen en 4 praktijkdagen, het tweede en derde jaar uit 22 lesdagen en 5 praktijkdagen en het vierde jaar uit 7 lesdagen en 2 praktijkdagen.
Daarnaast wordt een groot deel van het vierde jaar besteed aan het maken van de afstudeeropdracht en scriptie onder begeleiding.
De lesdagen zijn meestal in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur met een uitloop naar 17:30 uur.
Afhankelijk van je voorkennis en hoe snel en efficiënt je studeert, schatten we in dat naast het volgen van de lessen er een studiebelasting is van minimaal één tot 1,5 dag per week. De opleiding is opgebouwd uit theorie en praktijk en om je vaardigheden te vergroten en kennis te integreren is oefening nodig.
Mogelijk zul je meer tijd willen besteden aan het oefenen in je oefengroepjes en met oefencliënten, dan gevraagd wordt binnen de opleiding. Daarnaast is een essentiële pijler van de opleiding je persoonlijke ontwikkelingsproces, waarbij je eigen thema’s aangaat.. Dat vergt zelfreflectie en bewustwording die als een rode draad in je dagelijkse leven verweven worden.

De studiebelasting bestaat, naast de contacturen en het verwerken van de les, uit:
• Literatuurstudie
• Het maken van huiswerkopdrachten, waaronder het schrijven van verslagen en de afstudeeropdracht
• Het praktisch oefenen met de oefengroep tussen elke les in Supervisie
• Minimaal 5 keer individuele therapie bij een erkende hypnotherapeut van Hypenzo (niet inbegrepen bij het lesgeld)
• Toetsings- en examenuren
• Evaluatie/feedback
• Intercollegiaal contact
• Bewustwording en zelfreflectie

Eén EC staat voor 28 studiebelastinguren (SBU). Hypenzo rekent daarbij met de volgende sleutel:
Hoorcollege/lesdagen; 1 werkelijk uur = 1,5 SBU.
Oefengroepen/werkgroepuren; 1 werkelijk uur = 2 SBU.
Het bestuderen van literatuur; normaal 6 pagina’s = 1 SBU, hogere moeilijkheidsgraad 4 pagina’s = 1 SBU, praktijkliteratuur met integratie in de praktijk = 1 pagina = 1 SBU
Het schrijven van verslagen en andere werkstukken; 1 geschreven pagina = 8 SBU.
De vierjarige opleiding Lichaamsgericht, psychosociaal hypnotherapeut (240 EC)
Na het afronden van alle onderdelen van de opleiding ontvang je een diploma van 240 EC. Je kunt je hiermee inschrijven bij een beroepsorganisatie, bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en bij Vektis voor je AGB-codes. Daarmee voldoe je aan de voorwaarden voor vergoeding van jouw sessies door de meeste zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket.

HypenZo is aangesloten bij: