Wanneer je suggesties hebt ter verbetering van ons opleidingsaanbod en/of onze werkwijze dan nodigen wij je graag uit om dit kenbaar te maken via het feedforward formulier in je Online Leer Omgeving (OLO).

Wanneer je ontevreden bent over een handeling of nalatigheid van HypenZo of van een van de medewerkers van HypenZo probeer er dan eerst met de betreffende medewerker(s) uit te komen.

Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, of als je er samen niet uitkomt, dan kun je je klacht voorleggen aan de voorzitter van HypenZo, Andine Dijkman; tel. 06-40429440 of  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vertrouwenspersoon

Het is ook mogelijk om je klacht voor te leggen aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de inhoud van je klacht met je bespreken en vertrouwelijk en onafhankelijk adviseren over eventuele vervolgstappen.

In dat geval kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Hillie Princen; tel. 06-51236730 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kom je er op deze manier niet uit?

HypenZo Opleidingen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en hanteert de NRTO Algemene Voorwaarden. Mocht je er op bovenstaande manier niet uitkomen dan kun je een klacht indienen via de onafhankelijke geschillencommissie particulieren of de commissie van kwaliteitshandhaving van het NRTO.
Het oordeel van deze beroepsinstanties zijn voor HypenZo bindend en eventuele consequenties zullen snel en adequaat afgehandeld worden.


Voor consumenten:


Conform de NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen 
Zie artikel 16 - Geschillenregeling
2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

Voor ondernemers:

Conform de NRTO Algemene Voorwaarden B2B voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Artikel 16 - Geschillenregeling
2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
3. NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien U van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de U deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO via hun contactformulier.
https://www.nrto.nl/contact/

HypenZo is aangesloten bij: