Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre
Dichterbij Komen

Onlangs heeft Harry Vos, onze docent Verbindend communiceren en mindfulness voor therapeuten, een prachtig boek uitgegeven: Dichterbij komen.

Het is uiteindelijk een geweldige bundel geworden met gedichten en oefeningen die inspirerend zijn en je tot nieuwe zelfinzichten laten komen. Hieronder een kort uitreksel van het boek, een gedicht en een oefening die een voorproefje geven van deze prachtige bundel.

Meer informatie over het boek en het bestellen van het boek doe je via de website van Avila coaching.

Opnieuw geboren

O grote man

Ik zag je staan

Je schreeuwt in stilte

Door merg en been:“Ik ben alleen!”

Het zilte water viel

Drup, na drup, na drup,

Het vat liep over

De spanning brak, je trilde

En de wereld verstilde

O wonderbare stilte

Herstelt je kracht

Opnieuw geboren uit de as

Rechte rug en opgeheven hoofd

Zie ik je staan: met ware macht!

Transformatie / oefening ‘”toon je emoties”

Een grote man was het, zeker 1 meter 92, en zwaargebouwd. Een boom van een kerel zeggen we dan. Hij nam deel aan een cursus persoonlijke ontwikkeling en het was zijn beurt om mee te doen aan de demon-stratie van een oefening. Dat wil zeggen dat de cursusleider met hem de oefening laat zien aan de groep cursisten.

Deze oefening was gericht op het verwerken van emoties. En dat was precies wat hij zo moeilijk vond, het toelaten en tonen van emoties. Want als je er groot en sterk uitziet verwachten mensen ook dat je groot en sterk bent. Daarom had hij geleerd dat hij zijn emoties niet goed kon toelaten. Want dan zouden ze zichtbaar worden in zijn lichaam, zijn stem, zijn houding, zijn spierspanning, zijn bewegingen en zelfs in de kleur van zijn huid.

Maar op den duur houdt niemand het vol om altijd zijn emoties te onderdrukken. Want emoties hebben energie en daarom het kost het ook energie om ze te onderdrukken. Dat gaat uiteindelijk ten koste van je levenskracht en je vitaliteit. Dat kende hij wel, die grote man. Want hij voelde zich vaak eenzaam, alleen en somber en hij had een neiging tot depressiviteit. Zijn levenskracht zat vast en kon niet meer stromen.

Nu stond hij daar voor de groep. En eindelijk kon hij het toelaten. Er ontstonden kleine barstjes in de spierpantsers die hij zo lang in stand gehouden had. Zijn gezichtsuitdrukking ontspande, tranen welden op uit zijn ogen, geluidloos huilde hij. Hij kon verzachten. Dat zag je aan zijn hele lichaamshouding. Zijn energie begon weer te stromen. Het was alsof hij opnieuw geboren werd.

Nu pas voelde hij zijn ware kracht en kon hij echt aanwezig zijn en stevig staan.

Oefening: Toon je emoties

Wetenschappers hebben emoties bestudeerd en er allerlei indelingen van gemaakt. Eén simpele indeling is om emoties op te delen in vier basiscategorieën, de vier B’s: boos, bang, bedroefd en blij. Om meer vertrouwd te raken met emoties is het een goede oefening om de lichamelijke kenmerken van deze emoties te leren herkennen.

Ga voor een grote spiegel staan. Bij voorkeur een waarin je jezelf helemaal kunt zien. Als dat niet mogelijk is, zorg dan dat je in ieder geval je gezichtsuitdrukking, schouders en romp goed kunt zien.

  1. Beeld je nu in dat je boos bent. Als dat lastig is denk dan maar aan een situatie waar je nog steeds kwaad om wordt.
  2. Voel de boosheid zich verspreiden door je hele lijf en gezicht. Overdrijf het maar, maak de boosheid groot.
  3. Welke lichamelijke sensaties neem je waar? Bijvoorbeeld: hartslag, ademhaling, spierspanning, temperatuur, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking.
  4. Maak de boosheid daarna klein, zo klein mogelijk. Word je gewaar wat er nu gebeurt in je lichaam. Kijk ook in de spiegel naar de lichamelijke uitdrukking van je boosheid in gezichtsuitdrukking en lichaamstaal.

Herhaal dit voor de andere emoties van de vier B’s. Bewaar ‘blij’ voor het laatst, zodat je de oefening op een prettige manier afsluit.

Pin It

Hypenzo is aangesloten bij: