Maryanne Schlösser

Maryanne SchlosserMaryanne Schlösser is opgeleid tot klinisch Psycholoog en heeft na haar promotie ook jarenlang als klinisch psycholoog gewerkt in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Zij is uiteindelijk in bestuurlijke functies terechtgekomen in de gehandicapten – en ouderenzorg. Daarbij is dehaar kijk die zij via haar KP-opleiding op mensen en relaties heeft ontwikkeld van grote waarde geweest.

Bij het naderen van haar pensioendatum is zij gaan nadenken over wat zij verder in haar leven wilde betekenen voor anderen. Maryanne wilde terug naar haar roots als therapeut, maar dan op andere wijze dan destijds. De keuze voor Hypenzo was toen snel gemaakt: een gedegen opleiding tot hypnotherapeut, veel praktijklessen en inspirerende docenten.

Maryanne heeft zich als een vis in het water gevoeld tijdens de opleiding, maar was tegelijk ook kritisch op de kwaliteit. Door lid te zijn van de Onderwijscommissie wil zij nu actief bijdragen aan de (continue ) verbetering van het onderwijs bij Hypenzo en daarmee onze doelstelling helpen realiseren om tot gedegen bekwame therapeuten op te leiden.

Privé heb heeft zij een reizend bestaan waarin zij naast culturele ervaringen ook ervaringen opdoet hoe elders hypnotherapie gedoceerd en uitgevoerd wordt. Maryanne is er van overtuigd dat complementaire zorg niet naast, maar samen met reguliere zorg het beste bij mensen naar boven haalt. En daar is men in het buitenland duidelijk verder mee!

Maryanne Schlösser verzorgt bij Hypenzo de lessen:

  • Structuur van de gezondheidszorg
  • Levenslooppsychologie

 

HypenZo is aangesloten bij: