Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Intake anders

Intake anders
Lesinformatie
Niveau: Introductie
Kosten: € 290
Contacturen: 12
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 12
PSBK punten: PsBK
Doelgroep o.a.
 • Maatschappelijk werkers
 • Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
 • Hypnotherapeuten

Waarom de intake anders doen? De intake is voor een cliënt erg belangrijk en vaak een spannend gebeuren. De intake vormt de eerste indruk die een cliënt van jou als therapeut krijgt.

Lesdata: 3 en 4 december 2022

Klik hier om je in te schrijven

Intake anders is drempelverlagend

In haar praktijk werd het Monique van der Klooster steeds duidelijker dat de meeste cliënten vaak al op meerdere plaatsen geweest waren, voordat ze bij een hypnotherapeut kwamen. Bij deze instanties hadden ze al veel van zichzelf en hun verleden moeten vertellen. Alles over hun ouders, familieomstandigheden en meer van dezelfde vragen die ze keer op keer hebben moeten beantwoorden. Dat, terwijl de cliënten het juist over zichzelf wilden hebben. Voordat ze in haar praktijk kwamen, hadden de cliënten al zoveel weerstand opgebouwd tegen hulpverlening, dat zij met veel voorzichtigheid en argwaan aan weer een nieuwe therapie begonnen.

Dat wilde Monique “anders”. Zij heeft in 'Intake anders' een bepaalde vraagstelling ontwikkeld die anders, namelijk kort en bondig, omhoog haalt waar de cliënt mee zit, waarna de cliënt de therapie anders, direct krachtiger, voor zichzelf beleeft door middel van metaforen.

Symboliek is de taal van het onbewuste. Door middel van eenvoudige afbeeldingen, kleuren en begrippen die net als muziek en kunst in staat zijn emotionele, spirituele gedachten en behoeften uit te drukken en op te roepen, kunnen we een communicatie niveau bereiken dat door taal vrijwel onmogelijk is. Dat onder meer maakt de intake anders dan de reguliere intake.

In de intake direct met metaforen gaan werken werkt! De kunst is wel om dit door de cliënt zelf te laten ontdekken. De metafoor moet de lading dekken van wat de cliënt ermee toevoegt en bedoelt. Zodoende vul je als therapeut niets in voor de cliënt en vergroot je zijn of haar eigenwaarde.

 1. Je krijgt een syllabus aangeboden met een eigen uitwerking van Monique van der Klooster.
 2. Een tafel met beperkte literatuur is aanwezig.

Methodiek van de intake

Door deze intake gaat de cliënt zijn persoonlijke weg van de ziel zien. De cliënt ontdekt bij de intake dat hij of zij niet afhankelijk is van het verleden om de toekomst in te gaan; niet afhankelijk van ouders, van relaties of wat dan ook. De cliënt ziet dat hij of zij zelfstandiger, onafhankelijk en verantwoordelijk is of wordt voor zichzelf door de innerlijke kracht die hij of zij al bezit.

De intake is niet leeftijdsgebonden. Wel pas je als therapeut gevoelsmatig je vragen aan.

De eigen kracht in 4 stappen laten zien! Meestal in een sessie mogelijk. Soms heeft de intake twee tot drie sessies van een uur nodig om deze stappen te doorlopen. De ervaring leert dat cliënten er graag voor terugkomen.

Deze workshop biedt 4 inspirerende praktijkoefeningen die meteen gebruikt kunnen worden om snel tot de kern van het thema van een cliënt te komen. (Van der Klooster spreekt bijna nooit van een probleem, maar van een thema in je leven).

Nieuwsgierig geworden? Luister en denk mee, wijs de cliënt na deze workshop met uw eigen magische wijsheid als therapeut de weg terug naar de kracht in zichzelf.

Je leert in Intake Anders de ondergenoemde 4 stappen te maken:

De 4 stappen

 1. De tekens van de dierenriem leren kennen, hun typische aanspreekmethode. Die is bij elk teken anders. Bijvoorbeeld een “vissen” is erg bezig met een schuldvraag en een “leeuw” wil gezien worden (je innerlijk kind)
 2. Hoe kun je in één keer doorvragen naar de kern?
 3. Dierenkennis verzamelen (dat is nodig voor de metaforen).
 4. Uitleg docent bij de vragenlijst: hoe, waarom op deze manier, wat zit erachter? Het vinden van de metaforen.

Wil je meer informatie over de module Intake Anders? Neem dan contact op via het contactformulier.

Pin It

De therapeut kan in het algemeen;

De intake anders, met metaforen, afnemen bij een cliënt die direct ervaart dat het over hem of haar gaat in het hier en nu, niet alleen over gebeurtenissen vanuit het verleden.

De therapeut kan met Intake anders concreter;

 1. Het thema (probleem) in de kern helder stellen aan de hand van het doorvragen.
 2. Energieën van de tekens van de dierenriem toepassen op de cliënt.
 3. Innerlijke overlevingstechnieken van dieren als een cadeautje presenteren na een eerste intake en deze meegegeven aan de cliënt.
 4. De cliënt metaforen laten ontdekken, zodat deze de lading dekt van de problematiek van wat de cliënt ermee toevoegt en bedoelt, waardoor het een thema wordt in plaats van problematiek
 5. Metaforen laten vinden voor de ouders.
 6. Door het toepassen van de juiste interventies de cliënt snel duidelijk maken dat zijn of haar innerlijke overlevingstechnieken de eigen innerlijke talenten en krachten zijn.
 7. De cliënt een eigen symbolisch verhaal laten maken en bespreken.
 8. de cliënt in drie stappen bewust laten worden van de eigenwaarde, welke groeit tijdens het intake gesprek.
 9. Op basis van deze andere intake het therapeutisch proces voortzetten op de eigen gebruikelijke wijze zoals deze gewend is ( stap 4).

Hypenzo is aangesloten bij: