Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Verbindend communiceren (basis)

Verbindend communiceren
Lesinformatie
Docent: Harry Vos
Niveau: Introductie
Lesdagen: Drie
Kosten: € 520
Studiebelasting: 22
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 18 PsBK
EC (CPION): 1
KTNO: 22 SBU, 1 ECTS
Doelgroep o.a.
 • Artsen
 • Maatschappelijk werkers
 • Therapeuten met psychosociale insteek

Verbindend communiceren helpt je om steviger in relaties te staan, om te zeggen wat je wilt én om te horen waar het de ander werkelijk om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend.

Verbindend communiceren (VC) richt zich op wat er leeft in mensen:

Gevoelens en behoeften. Het uitgangspunt daarbij is dat al onze handelingen worden ingegeven door de motivatie om onze behoeften te vervullen.

VC is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg PhD. (1934 – 2015). Rosenberg heeft onder andere gestudeerd en gewerkt bij Carl Rogers, een van de grondleggers van de humanistische psychologie.

Hij hield zich al op jonge leeftijd bezig met de volgende twee vragen:

Wat maakt dat mensen van hun natuurlijke mededogen (compassie) vervreemd raken?
Wat maakt dat mensen soms ook onder de meest moeilijke omstandigheden compassievol blijven?

Van hieruit heeft hij een specifieke benadering van communiceren ontwikkeld die hij aanvankelijk ‘Geweldloze communicatie’ (NVC – Non-violent Communication) noemde en later ook ‘Compassionate Communication’.

Accredaties

 • Geaccrediteerd door NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten) 18 studiepunten
 • KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) (1 EC) (info)
 • Erkend door VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)
 • Erkend door VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde)
 • Erkend door VVET (Verbond van Energetisch Therapeuten)

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Wil je meer informatie over de module Verbindend communiceren (basis)? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Verbindend communiceren (basis)

Pin It
 • Kennis:
  1. Achtergrond van Verbindend communiceren
  2. Structuur van VC met de vier stappen waarneming, gevoel, behoefte en verzoek
  3. Empathie en het verschil met sympathie
  4. Symboliek van de giraf en de jakhals
  5. Opbouw dansvloer van VC
  6. Principes van rouwen en zelfvergeving en ‘ja’ horen achter het ‘nee’
 • Inzicht:
  1. In eigen woorden het proces van Verbindend communiceren kunnen uitleggen
  2. Kunnen uitleggen wat het resultaat is van deze manier van communiceren
  3. Kunnen uitleggen van verschillen en overeenkomsten tussen VC en andere communicatiemodellen
 • Toepassing:
  1. Effect ervaren van VC tijdens de oefeningen
  2. Dansvloer
  3. Toepassen tijdens de oefeningen
  4. Toepassen in de eigen praktijk

Hypenzo is aangesloten bij: