Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Verbindend communiceren (verdieping)

Verdiepingscursus Verbindend communiceren
Lesinformatie
Docent: Harry Vos
Niveau: Verdieping
Lesdagen: Twee
Kosten: € 385,-
Contacturen: 12
Studiebelasting: 16
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 12 PsBK
EC (CPION): 0,5 ECTS
KTNO: 16 SBU, 0,5 ECTS
Doelgroep o.a.
 • Artsen
 • Maatschappelijk werkers
 • Therapeuten met psychosociale insteek
 • Vierdejaars studenten Hypnotherapie

De verdiepingscursus Verbindend communiceren sluit aan op de basiscursus Verbindend communiceren. De cursus bevordert de verdere ontwikkeling en verdieping van de vaardigheden om VC op een steeds natuurlijker manier toe te kunnen passen.

Verbindend communiceren

Is (VC) gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg PhD. (1934 – 2015) en helpt je om steviger in relaties te staan, om te zeggen wat je wilt én om te horen waar het de ander werkelijk om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend.

VC bereikt dit door zich te richten wat er leeft in mensen: gevoelens en behoeften. Het uitgangspunt daarbij is dat al onze handelingen worden ingegeven door de motivatie om onze behoeften te vervullen.

Bedoeld voor therapeuten die hun communicatieve vaardigheden in Verbindend communiceren verder willen verdiepen voor het nog beter bevorderen van vertrouwen en veiligheid binnen de therapeutische relatie, zoals:

Accredaties

 • NBVH 12 studiepunten
 • KTNO (0,5 ECTS) (info)

Erkend door VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde)

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Wil je meer informatie over de Verdiepingscursus Verbindend communiceren? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. verdiepingscursus Verbindend communiceren?

Pin It
 • Kennis:
  1. Achtergrond van Verbindend communiceren
  2. Structuur van VC met de vier stappen waarneming, gevoel, behoefte en verzoek
  3. Empathie en het verschil met sympathie
  4. Oriëntatierespons van de giraf en de jakhals
  5. Opbouw dansvloer van VC en de tweesporendansvloer voor werken met delen
  6. Hoe VC wordt toegepast bij:
   1. Beloning en straf
   2. Uiten van dankbaarheid en geven van complimenten
 • Inzicht:
  1. In eigen woorden het proces van Verbindend communiceren kunnen uitleggen
  2. Kunnen uitleggen wat het resultaat is van deze manier van communiceren
  3. Kunnen uitleggen van verschillen en overeenkomsten tussen VC en andere communicatiemodellen
  4. Lichaamsbewustzijn bij communicatie
  5. Herkennen en bewustwording van vijandsbeelden
 • Toepassing:
  1. Effect ervaren van VC tijdens de oefeningen
  2. Tweesporendansvloer
  3. Toepassen tijdens de oefeningen
  4. Toepassen in de eigen praktijk

Hypenzo is aangesloten bij: