Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Seksueel geweld en trauma

Sexueel Geweld
Lesinformatie
Docent: Jan Barendrecht
Niveau: Basis
Lesdagen: Twee
Kosten: € 290
Contacturen: 12
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep o.a.

Om vooraf over na te denken – rondvraag:

  • Wat leeft er in je over het onderwerp “seksueel geweld en trauma”?
  • Wat verwacht je van dit opleidingsonderdeel?
  • Studie van de begrippen seksualiteit, seks, geaardheid, veiligheid, seksueel geweld, de zin van therapie.
Pin It

Vorm: discussiegroepjes en plenaire uitwisselingen.

Uitwisseling over persoonlijke processen i.h.k.v. de toekomstige beroepsuitoefening.
Wat heb je nodig?

Om vooraf over na te denken – rondvraag:

  • Wat leeft er in je over het onderwerp “seksueel geweld en trauma”?
  • Wat verwacht je van dit opleidingsonderdeel?
  • Studie van de begrippen seksualiteit, seks, geaardheid, veiligheid, seksueel geweld, de zin van therapie.

Hypenzo is aangesloten bij: