Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Verborgen verleidingen in overdracht en tegenoverdracht

Verborgen Verledingen
Lesinformatie
Docent: Jan Barendercht
Niveau: Basis
Lesdagen: Twee
Kosten: € 290,-
Contacturen: 12
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 12
PSBK punten: 12
Doelgroep o.a.

Deze bijscholing / training is een leerproces over de bewustwording van en de omgang met erotiek in (tegen-) overdracht in de praktijk van zorgverleners.Dat deze training belangrijk is, is niet alleen een actueel feit maar blijkt ook uit de geschiedenis van klachten, uitspraken en maatregelen t.a.v. zorgverleners in de achterliggende jaren.Afspraken, vastgelegd in o.a. beroepscodes van de diverse zorgdisciplines, blijken onvoldoende en staan regelmatig ter discussie.

In deze workshop kijken we terug naar het vroegst mogelijke ontstaan van patronen die op latere leeftijd leiden tot verborgen erotische verleidingen in de praktijk van zorgverleners en alle anderen die in nauw contact met mensen werken.
De therapeut leert deze verleidingen in een vroeg stadium te herkennen, het eigen gedrag te onderzoeken en hoe met deze patronen in de therapeutische situatie kan of zelfs moet worden omgegaan.
Hierdoor wordt de veiligheid in de therapeutische situatie een vanzelfsprekendheid en zijn waarborgen geschapen om deze uitdagingen bespreekbaar te maken en zonodig zelfs om te zetten in onderdelen van het behandelplan.
De therapeut voelt zich hierdoor zeker in zijn praktijk terwijl de cliënt een vanzelfsprekende veiligheid in diezelfde omgeving ervaart.

Pin It

Hypenzo is aangesloten bij: