Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Systemisch werken en opstellingen

Systemisch Werken
Lesinformatie
Docent: Hanny Poos
Niveau: Specialisatie
Lesdagen: Zes
Kosten: € 975
Contacturen: 36
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 36
KTNO: 65 SBU, 2,5 ECTS
Doelgroep o.a.

Wat is Systemisch werken? Met een opstelling maak je een ruimtelijk beeld van een systeem. Dat kan een familiesysteem zijn, maar ook organisaties en nog veel meer. Door naar een opstelling te kijken kan je bewust waarnemen welke onbewuste patronen er meespelen. Patronen die je leven sturen, terwijl je misschien zelf een andere kant op wil. Door er van een afstandje naar te kijken komt dit patroon in je bewustzijn en kan je andere keuzes maken.

Lesdata: 28, 29 januari, 18, 19 februari en 4, 5 maart 2023

Klik hier om je in te schrijven

Systemisch werken

Systemisch werken gaat niet alleen om familie opstellingen

Een familieopstelling kan op dynamische, ontroerende en vaak bijna wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie op generatie.  

Als begeleider van een opstelling maak je gebruik van de techniek die men opstellen noemt. Opstellen is namelijk een ambacht. Deze techniek kan je leren. Het fenomenologisch waarnemen en aandacht hebben voor de systemische dynamieken zal een belangrijke plaats in deze masterclass innemen. Jouw rol als begeleider, de elementen die je kunt gebruiken in je praktijk zullen naast het hanteren van interventies onderdeel zijn van deze dagen.

De masterclass zal worden gekenmerkt door veel praktisch werken en ook je eigen thema’s zullen aan bod komen.

 

Pin It
  • fenomenologisch waarnemen
  • je interne wereld organiseren, zodat je systemisch kunt werken
  • systemische interventies toepassen in een opstelling
  • systemisch werken toepassen in je eigen therapeutische sessies
  • spelen met de mogelijkheden die systemisch werk je biedt

Hypenzo is aangesloten bij: