Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Regressietherapie voor ervaren hypnotherapeuten

Regressie Therapie Verdieping
Lesinformatie
Docent: Claudie van Ginneken
Niveau: Verdieping
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep o.a.

De derdejaars hypnotherapeut zal in de module Regressie voor ervaren therapeuten haar deskundigheid en vaardigheden rondom regressietherapie flink uitbreiden.

Voor hypnotherapeuten met enige tot ruime ervaring vormt deze module als nascholing op sommige aspecten een uitbreiding, en op andere punten een grondige opfrissing van de kennis en kunde.

Aandacht zal besteed worden aan regressie bij een beperkt draagvlak, regressietherapie als behandelvorm voor psychotrauma, ideomotorische regressiesessies en de integratie van regressie in andere hypnotherapeutische interventies en vice versa. Er zal aandacht worden besteed aan desensitisatie en catharsis en verschil in hypnotisch taalgebruik tijdens associatie en dissociatie van de cliënt. Daarnaast zal er enige ruimte zijn voor verzoekjes vanuit de deelnemers. Deze training is gericht op de praktijk en bevat veel oefenmomenten.

Het persoonlijkheidsdeel van jezelf dat wil laten zien dat je regressietherapie al beheerst, mag een dagje vrij nemen. De bereidheid om te experimenteren met de oude en nieuwe vaardigheden en daarbij fouten te maken, is een voorwaarde voor deelname.

Pin It

Hypenzo is aangesloten bij: