Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Wet en Ethiek voor hulpverleners

wet en ethiek voor hulpverleners
Lesinformatie
Docent: Harry Vos
Niveau: Basis
Lesdagen: Een
Kosten: € 125
Contacturen: 59
Studiebelasting: 6
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 6
EC (CPION): 2 ECT
Doelgroep o.a.

Kennis van Wet en ethiek voor hulpverleners helpt de hulpverleners keuzes te maken om goede zorg te bieden. Wel of geen medicatie toedienen? Iemand helpen bij dagelijkse handelingen of de patiënt zelf alles te doen? Overgaan tot een maatregel of de patiënt aanspreken op zijn eigen vermogen om voor passende zorg te kiezen? Wat is dan goede zorg?

Wet en ethiek voor hulpverleners geeft inzicht in de verschillende waarden van goede zorg

Bij deze keuzes, waar gestreefd wordt naar goede zorg, spelen verschillende waarden en belangen een rol. Deze waarden kunnen elkaar ook tegenspreken. Dan is er sprake van een moreel dilemma. Het dilemma ontstaat omdat er niet één manier van passend handelen bestaat. Goede zorg op een goede manier geboden kent vele vormen.

Hoe kunnen hulpverleners deze zorg-ethische dilemma's bespreken, waarden tegen elkaar afwegen, zonder in een oeverloos gesprek te raken? Hoe kunnen besluiten genomen worden binnen de marges van de wet met meer argumenten dan alleen een gevoel of intuïtief, hoe waardevol deze ook is?

Wil je meer informatie over de module Wet en ethiek voor hulpverleners? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Wet en ethiek voor hulpverleners.

Pin It
 1. De student is in staat om te gaan met verschillende ethische en professionele dilemma’s
 2. De student is in staat aan de hand van een ethisch en professioneel dilemma passende interventies te bedenken
 3. De student is in staat zijn methodische handelwijze aan te passen op elk ethisch en professioneel dilemma.
 4. De student is in staat om eigen grenzen aan te geven
 5. De student is in staat om de grens van cliënt te handhaven

In PLATO-eindtermen voor deze module:

Niveau inzicht:

 • (Ethische) gedragscodes (meldcode en beroepscode) (Gewicht 1)

Toepassen:

 • Huidige wetgeving in de gezondheidszorg in actuele ontwikkelingen (zoals BIG, WKKGZ en AVG). (Gewicht 2)
 • Algemene praktijkrichtlijnen inclusief bedrijfsvoering praktijk. (Gewicht 2)
 • Praktijkvoering (komt ook in andere module aan de orde)

Evalueren:

 • Ethische vraagstukken (voorbeelden en handelingsopties) (Gewicht 3)

Neem voor aanvang van de lesdag de documenten uit de downloads door zodat je een algemeen beeld hebt van wat er in de les behandeld zal worden

Bij deze module hoort een schriftelijke toetsopdracht die je thuis kan maken.

 1. In de toetsopdracht beschrijf je een levensechte cliëntsituatie waarin een van de dilemma's van toepassing is die je vindt in de literatuurbijlage "professionele dilemma's". Je beschrijft dit dilemma en geeft helder aan waarom het voor jou een dilemma is.
 2. Je legt uit hoe je ethisch-methodische handelen er in deze situatie uitziet, waarbij je motiveert welke theoretische uitgangspunten je in de praktijk toepast.
 3. Vervolgens benoem welke algemene richtlijnen en welke wet- en regelgeving van toepassing zijn in de door jouw geschetste situatie.

Hypenzo is aangesloten bij: