Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Hoofdlijnen van de Psychopathologie

Hoofdlijnen van de Psychopathologie
Lesinformatie
Docent: Elly Verhoeven
Niveau: Introductie
Lesdagen: 4,5
Kosten: € 565,-
Contacturen: 27
Studiebelasting: 266
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 24
EC (CPION): 6,8 ECTS
Doelgroep o.a.
Dit bestand bevat alle 23 downloads van deze module. Na download van het bestand kun je deze openen en zie je alle bestanden staan.  

Wil je meer informatie over de module Hoofdlijnen van de psychopathologie? Neem dan contact op via het contactformulier. O.v.v. Hoofdlijnen van de psychopathologie.

Pin It

De toetsing van deze module bestaat dus uit 2 delen:

 1. Er is een schriftelijke toets bestaande uit een aantal (ong. 25) multiple choise vragen en 4 open vragen.
 2. Het indienen van een casus voordat de toets wordt afgenomen. Met daarin de beschrijving van het ziektebeeld, persoonlijkheidsstructuur, lichamelijke ziekten/ klachten, sociale factoren en de GAF score.

Proces om tot een goede beschrijving van de casus psychopathologie te gelangen.

 1. Informatie inwinnen over de klachten, volgens de hand-out diagnostische vaardigheden. Dat in een verslag goed rubriceren.
  Aanmeldingsklacht en de uitdieping daarvan, sociale gegevens, anamnestische gegevens, lichamelijke ziekten en/of klachten, reeds gevolgde behandelingen en hun resultaat, medicatie, drugs/alcohol.
 2. Stappenplan van de DSM-5 volgen.
 3. Uitgaande van de hoofdklacht, de beslisboom voor die klacht volgen. Dat beschrijf je in je verslag. Als er meerdere klachten zijn, volg zoveel mogelijk beslisbomen, maar verlies de hoofdklacht niet uit het oog.
 4. Daarna controleer je de uitkomst van de beslisboom, door in de DSM-5 bij de desbetreffende classificatie de criteria te volgen en deze te beoordelen. Ook dat proces beschrijf je in het verslag.
 5. Dan ga je na of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Volg de Algemene Criteria en daarna onder welk cluster valt de stoornis dan en daarna welke P.S. is het binnen het cluster. (Kunnen meerdere mogelijkheden zijn.)
 6. Aan het eind stel je de DSM-5 classificatie op:
  1. ziektebeeld, persoonlijkheidsstoornis, lichamelijke ziekten, sociale stressoren
  2. GAF score.

Het is belangrijker dat je de redenatie beschrijft die je gevolgd hebt en dat die in orde is, dan dat de eindconclusie nu goed is. De bedoeling van het maken van een casus is om de stappen die je moet volgen onder de knie krijgt en dat je dus tot een conclusie komt vanuit een goede volgorde in de redenatie.

Hypenzo is aangesloten bij: