Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Jungiaanse therapie 1 - zicht op het onbewuste

Jungiaanse Therapie 1
Lesinformatie
Docent: Hanneke van de Broek
Niveau: Introductie
Lesdagen: drie
Kosten: € 385
Contacturen: 18
Studiebelasting: Zelfstudie: 40 uur
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 18
Doelgroep o.a.
 • Psychiaters
 • Psychologen
 • Hypnotherapeuten

Jungiaanse therapie komt voort uit de dieptepsychologie, waarvan Sigmund Freud en Carl Gustav Jung de grondleggers zijn. In de visie van Jung is de zin van het leven ‘te worden wie je in wezen bent'. Hij noemde dit zelfontwikkelingsproces individuatie: het ontdekken van je innerlijke zelf en loskomen van denk- en handelwijzen die daar niet bij passen. Dan is er weer verbinding tussen hoofd en hart, lichaam en ziel. Uiteindelijk gaat het om heelworden en her-verbinden (re-ligare) met de collectieve geest, het Al.

Jungiaanse therapie en de psyche van de mens

Jung legde verband tussen de psyche van de individuele mens en de psyche van de hele mensheid: het collectief onbewuste. Bepaalde drijfveren, emoties en beelden van mensen hier en nu, blijken voor te komen in alle culturen en alle tijden. Hij vond verbanden tussen de psychische ontwikkeling van de huidige mens en de (symbolische betekenis van) mythen en rituelen, religies, natuurgodsdiensten en mysteriescholen. Hierdoor kreeg hij een andere kijk op zingeving, op psychische ontwikkeling en op het doel van psychotherapie. Jung keek niet alleen naar de oorzaak van klachten, maar ook naar de bedoeling ervan: waartoe komt deze crisis nu op het pad van de cliënt? De dingen die gebeuren hebben zin, al voelt dat meestal niet zo, omdat ze aanzetten tot zelfontwikkeling. Jungiaanse therapie richt zich niet op het verhelpen van symptomen. De klacht of het probleem wordt gezien als signaal van disbalans tussen het bewuste en het onbewuste en is een ingang om bij de oorzaak te komen. Dat is altijd een verdrongen of gedissocieerd deel van de psyche. Het gaat om bewustwording en integratie van die schaduwdelen.

Dieptepsychologie is als een duik naar de bodem van de oceaan en het ontdekken van een intrigerende wereld die bestaat naast de bekende werkelijkheid boven het wateroppervlak. De cursus Jungiaanse therapie biedt studenten zicht op de onbekende wereld van het onbewuste en de effecten die het onbewuste heeft op hoe we ons voelen en gedragen. De student leert door de objectieve en subjectieve werkelijkheid heen te kijken en te zien wat daaronder verborgen ligt. De student krijgt inzicht in de dynamische werking van het bewuste en het onbewuste - persoonlijk en collectief - en op het toepassen van die inzichten teneinde te komen tot balans, heelwording en zelfontwikkeling.

Onderwerpen Jungiaanse therapie:

 1. Carl Gustav Jung en de dieptepsychologie
 2. De psyche van de mens vanuit Jungiaans perspectief
 3. Bewustzijn, persoonlijk onbewuste en collectief onbewuste
 4. Archetypen en hun werking
 5. Jungiaans mens- en wereldbeeld
 6. Symbolisch bewustzijn
 7. De psychodynamiek van het bewuste en onbewuste
 8. Individuatie en levensloop

Wil je meer informatie over de module Jungiaanse therapie en zicht op het onbewuste? Neem dan contact op via het contactformulier.

Pin It

De student heeft inzicht in

 1. Het doel van Jungiaanse therapie - individuatie - en wat dat inhoudt
 2. De psyche van de mens en de grote invloed van het onbewuste
 3. De inhouden van het persoonlijk en het collectief onbewuste
 4. De symbooltaal van het onbewuste en de werking van archetypen
 5. De afweermechanismen en overlevingssystemen
 6. De psychische ontwikkeling in de levensloop van de mens

De student kan een globaal beeld schetsen van wat er speelt in het eigen onbewuste, met helderheid over

 1. De ik-sterkte
 2. De persona
 3. De schaduw en de archetypische energieën die aan het werk zijn
 4. Overlevingsmechanismen en onderliggende pijn c.q. traumatisch deel

Interactief hoorcollege. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen om de theorie te leren toepassen.

 • Neem drie foto's mee:  een van jezelf in de peuter/kleutertijd (3 - 5 jaar), een van jezelf als puber/jong volwassene (12 – 18 jaar) en een van jezelf nu, in de huidige levensfase
 • Neem een voorwerp mee dat voor jou een symbolische betekenis heeft (of een foto ervan). Bijvoorbeeld: voor ieder ander is de steen die op je bureau ligt gewoon een steen. Maar voor jou symboliseert de steen vrijheid, omdat je hem gevonden hebt op een plek en in een tijd dat je je vrij voelde. Of de steen symboliseert je vader, omdat hij je die gaf tijdens een wandeling samen.
 • De toets is een reflectieverslag. 
 • Vragen toets reflectieverslag

Hypenzo is aangesloten bij: