Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Moderne Hypnose

Moderne Hypnose
Lesinformatie
Docent: Erik Bouwmans
Niveau: Basis
Lesdagen: drie
Contacturen: 18
Studiebelasting: 100
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep o.a.
Pin It

Onthouden, herinneren, herkennen,benoemen:

  • Verschil klassieke en moderne hypnose, feedback kunnen geven op de non-verbale communicatie,
  • Basis begrip Milton Erickson,
  • Inzicht trance-interventies in de ‘lange weg’ via de cognities in het referentiekader van de cliënt en de ‘korte weg’ middels feeback op de asprecten van ideo-motorische reflexen.
  • Begrip van metaforen en andere taal-fenomenen rondom trance.

Inzicht, begrijpen:

Inzicht in de relatie tussen non-verbale reacties en schema’s c.q. stoppers. Cognitieve bewerkingen kunnen toepassen, d.w.z. het opsporen van destructieve overtuigingen en het construeren van ‘nieuwe’ constructieve overtuigingen binnen de hulpvraag c.q. diagnostiek. Begrip van de de basale reflexen (strategien), nl. vechten, vluchten en bevriezen.

Toepassen:

  • Trance kunnen toepassen/induceren op basis van cognitieve interventies en feedback op de non-verbale communicatie zonder formele (klassieke inductie).
  • Kunnen werken met spanning i.p.v. ontspanning en directief.
  • Het ontwerpen van posthypnotische suggesties binnen het moderne hypnotische kader.

Onwillekeurige gedachten zijn belangrijk voor zowel cliënt als therapeut om inzicht te krijgen in wat iemand denkt over zichzelf, de ander en de wereld. Dit zijn vaak mini-gedachten n.a.v. gebeurtenissen (triggers). Bijvoorbeeld: “ik moet oppassen, ik kan het niet, begint het weer” , enzovoort. In de module TA en schematherapie hebben we hier aandacht aan besteed. Huiswerk vooraf: (schriftelijk meenemen op de eerste cursusdag) luidt: wat zijn de terugkerende onwillekeurige gedachten omtrent jezelf.

Deze module zal afgesloten worden met een schriftelijk verslag (max. 3 blz.). Van de cursusleden zal gevraagd worden om de oefening van de laatste dag verder thuis uit te werken. Details hierover zullen ter plekke verstrekt worden.

Hypenzo is aangesloten bij: