Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden

Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden
Lesinformatie
Docent: Rob Oldenburg
Niveau: Basis
Lesdagen: Twee
Kosten: € 275
Contacturen: 12
Studiebelasting: 104
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
EC (CPION): 3,7
Doelgroep o.a.

De module Communicatieve basisvaardigheden bestaat uit gespreksvaardigheden en houdingsaspecten, die voor een therapeut van groot belang zijn, zoals bijvoorbeeld verbaal en non-verbaalgedrag, parafraseren, doorvragen, samenvatten, rapportvaardigheden en ook empathie, congruentie en acceptatie.

Communicatieve en therapeutische vaardigheden, het 5G-model

Verander je gedachten, verander je leven

Een groot deel van de pijn in je hart en hoofd ontstaat door hoe jij reageert op gebeurtenissen in je leven. In de cognitieve gedragstherapie leggen ze het ook weleens uit aan de hand van een G-schema bestaande uit vijf G’s: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. Deze vijf G’s staan in deze vaste volgorde. De externe gebeurtenis is wat jij hebt waargenomen met je zintuigen. Dus wat heb je gezien, gehoord, geproefd, geroken, gevoeld (fysiek)? Het waarnemen van deze gebeurtenis zorgt dat jij er bepaalde gedachten over hebt. Die gedachten geven je een bepaald gevoel. Die gevoelens zorgen voor een bepaald gedrag. Het gedrag dat je vertoont, heeft een bepaald gevolg.

Als het een wiskunde formule zou zijn, dan zou het er zo uitzien:

Gebeurtenis + Gedachten + Gevoelens + Gedrag = Gevolg

Gebeurtenis: Waar was de situatie? Wat gebeurde er? Waar was je? Met wie?
Gedachten: Wat ging er door je hoofd? Wat dacht je of wat zei je tegen jezelf? Wat vond je ervan?
Gevoelens: Wat voelde je in mijn lichaam? Welke emoties had je?
Gedrag: Wat deed je? Hoe reageerde je?
Gevolg: Wat was het gevolg van wat je deed? Hoe reageerde de ander vervolgens op jou?
 

Pin It
  • Eigen leer- en ontwikkelingspunten
  • Herkennen van menstypen
  • Interviewtechnieken
  • Praktijkopdrachten
  • Theorie & toepassen van het 5G model

Toetsing: schriftelijk op de tweede lesdag en door observatie door de docent.

Hypenzo is aangesloten bij: