Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Regressietherapie (basis)

Regressietherapie
Lesinformatie
Docent: Claudie van Ginneken
Niveau: Basis
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep o.a.

Als eerste aanzet tot regressiewerk in de module Regressietherapie maak je op deze dag kennis met:

 1. Wanneer wel/niet Regressietherapie: Indicatie/contra-indicatie
 2. Structuur van de Regressietherapie
 3. Op welke signalen verbaal, non-verbaal te letten
 4. Afspreken 'stop' signaal, veiligheidslijn
 5. Gebruik maken van associatie en dissociatie
 6. Brugtechnieken zoals: affectbrug, somatische brug, postulaatbrug (zinnetjesmethode), etc.
 7. Interventies na geïnduceerde regressie bijvoorbeeld: silent abreaction, implosive desensitization, hulpbronnenwerk, inner child (dialoog met het kind), ik-versterking ....,

De functie van regressietherapie in hypnotherapie

Hypnose of trance is een proces met daarbinnen een reeks fluctuerende variabelen in de vorm van spontane tranceverschijnselen. Vandaar het belang van waarnemen en constateren hiervan.

Daarnaast dient 'hypnose of trance' therapeutisch functioneel gemaakt te worden daar anders de 'hypnose of trance' zichzelf door 'rapportverlies' opheft naar een gewoon alledaags bewust aanwezig zijn of overgaat in een normale ontspanning, soms gevolgd door slaap. Zoals gezegd: 'Hypnose of trance' dient therapeutisch functioneel gemaakt te worden. De inductie en de toestand hypnose is immers nog geen therapie! Een van de manieren van therapeutisch functioneel maken is de geïnduceerde regressie.

In het derde jaar zal de beginnende hypnotherapeut in de bijscholingsmodule Regressie voor ervaren therapeuten haar deskundigheid en vaardigheden rondom regressietherapie flink uitbreiden. Voor hypnotherapeuten met ruime ervaring vormt deze nascholing op sommige aspecten wellicht een uitbreiding, en op andere punten een grondige opfrissing van de kennis en kunde. Aandacht zal besteed worden aan regressie bij een beperkt draagvlak, ideomotorische regressiesessies en de integratie van regressie in andere hypnotherapeutische interventies en vice versa. Daarnaast zal er enige ruimte zijn voor verzoekjes vanuit de deelnemers. Deze training is gericht op de praktijk en bevat veel oefenmomenten. Het persoonlijkheidsdeel van jezelf dat wil laten zien dat je regressie beheerst, mag een dagje vrij nemen. De bereidheid om te experimenteren met de oude en nieuwe vaardigheden en daarbij fouten te maken, is een voorwaarde voor deelname.

Wil je meer informatie over de module Regressietherapie ? Neem dan contact op via het contactformulier. O.v.v, regressietherapie.

Pin It
 • Klassikaal,
 • Subgroepjes,
 • Demo's,
 • Feedbackrondjes en ervaringsgericht.

Bestudeer voorafgaand aan deze module de bestanden die staan onder 'Downloads' en zoveel mogelijk van de verplichte literatuur. Tijdens de eerste lesdag kun je daar eventueel nog vragen over stellen. Je kennis en begrip van de eerste lesdag en van de verplichte literatuur worden getoetst tijdens de tweede lesdag.

Schriftelijke toets tijdens tweede lesdag over kennis en begrip van wat in de eerste lesdag is behandeld en van de verplichte literatuur.

Hypenzo is aangesloten bij: