Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Basis Hypnotherapie

Basis Hypnotherapie Hypnose
Lesinformatie
Docent: Claudie van Ginneken
Niveau: Basis
Lesdagen: Drie
Contacturen: 18
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep o.a.

Basis hypnose leert dat de hypnotherapeut weet dat er zowel een bewust alsook een onbewust niveau is waar te nemen en werkt op beide niveaus. De woorden die de hypnotherapeut gebruikt, krijgen binnen de cliënt op bewust en onbewust niveau betekenis. Ze dienen te leiden tot een veranderingsproces in de richting van het gestelde therapeutische doel. Daarvoor is het nodig dat de hypnotherapeut zowel verbaal als non-verbaal heel zorgvuldig communiceert.

Hypnotherapie is een talig gebeuren met tegelijk een grote nadruk op het non-verbale.

Hierdoor ontstaat er een onderscheid tussen een gewoon goed (koffie)gesprek en een therapeutisch gesprek. Bovendien kan de hypnotherapeut zijn verbale en non-verbale communicatie inzetten om trance op te wekken bij de cliënt. Wanneer de therapeut opzettelijk trance opwekt, is er sprake van een hypnotherapeutisch gesprek. Het opwekken van trance kan in een duidelijk te onderscheiden deel van de sessie plaatsvinden - de inductie - maar het opwekken van trance kan ook geleidelijk worden gedaan tijdens een gesprek. We spreken dan van conversationele hypnose. Conversationele hypnose (of Ericksoniaanse hypnose) is een van de werkvormen binnen de moderne hypnotherapie.

Klassieke hypnose, moderne hypnose en hypnotherapie

Bij klassieke hypnose ontdekt de cliënt niet zijn eigen waarheden, maar legt de hypnotiseur gedachten op aan de gehypnotiseerde. Dit gebeurt vandaag de dag nog bij showhypnose (toneelhypnose, straathypnose) en bij hypnotiseurs die zich toeleggen op het laten verdwijnen van een klacht in één sessie. In veel gevallen wordt een schrikeffect gebruikt om hypnose op te wekken. Bij klassieke hypnose wordt het symptoom onderdrukt, zonder naar de onderliggende oorzaak te kijken. Klachten kunnen daardoor snel verdwijnen, maar de resultaten zijn zelden blijvend als het onderliggende probleem niet is opgelost. Vaak keren de problemen terug in een andere vorm (bijvoorbeeld nagelbijten in plaats van roken, of huiselijke conflicten in plaats van faalangst).

Het sprookje van het verdwijnen van je problemen met een vingerknip is voor veel mensen uiteraard heel erg aantrekkelijk. Een goedopgeleide hypnotherapeut weet dat dit zelden een duurzame oplossing biedt.

Van 'betovering' naar 'onttovering'

De module Basishypnotherapie van Hypenzo brengt je daarom van  'betovering' naar 'onttovering', ofwel het demystificeren van hypnose. Het eerste leerjaar prikkelt je tot het eigen maken van een mooi vak waar je je in kunt blijven ontwikkelen bij het inzetten ervan op psychosociaal- en/of medisch vlak. Je dient je daartoe een heel andere wijze van denken, gedrag, taalgebruik en vooral zintuiglijke scherpzinnige waarneming eigen te maken.

Hypnose- en hypnotherapie gaat over: 

 1. Laten toenemen van een veranderd bewustzijn
 2. Het zien, horen en versterken van responsen
 3. Het laten toenemen van flexibiliteit en associatief denken
 4. Therapeutisch gebruiken van suggestibiliteit
 5. Het creëren van een 'hypnotische loop' waarin de cliënt zichzelf in de richting van herstel helpt bewegen
Pin It
 • Student ziet het belang van waarnemen/observatie van verbaal en non-verbaal gedrag, student heeft toegenomen besef zichzelf als in-strument te zien, student ziet het belang van afstemmen, volgen en leiden.
 • Student weet responsiviteit te ontlokken, waar te nemen en te versterken. Student weet 'rapport' te creëren. Student heeft een basis om een hypnotisch gesprek in een 'flow' te kunnen krijgen.
 • Student heeft geoefend met 4 inducties waaronder de klassieke oogfixatie-inductie en de Dave-Elman inductie* om zich deze verder eigen te maken.
 • Student herkent de structuur van inducties en snapt waarom deze niet 'verbatim' als kant en klare 'scripts' uit de literatuur voor te lezen zijn. Student ervaart een eerste aanzet in het belang van hypnotisch taalgebruik. 
 • Specifieke doelen van de verwerkingsopdracht: 
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het induceren van trance
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het verdiepen van trance en/of ontspanning
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het geven van directe suggesties
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in trancedeductie
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het gebruik van posthypnotische suggestie
  • Bewustwording van de opbouw van trance-inducties
  • Bewustwording van en vaardigheid in de toepassing van hypnotische taalgebruik
  • Ervaring met het uitschrijven van een tekst voor een zelfhypnose-opname afgestemd op de cliënt en zijn/haar doel
 • Gedurende de opleiding zal de student steeds meer verbanden gaan zien en ontdekken en samenhang gaan begrijpen tussen theorie en praktijk
 • Door introspectie die noodzakelijk is bij het oefenen met de eigen persoonlijke thema's draagt deze module bij aan de persoonlijke ontwikkeling
 • Klassikaal,
 • subgroepjes,
 • demo's,
 • feedbackrondjes
 • ervaringsgericht
 • schriftelijke verwerkingsopdracht.

Studenten lezen en bekijken voorafgaand aan deze drie dagen Basishypnotherapie:

 • Handboek Hypnotherapie van Jos Olgers: de aangegeven hoofdstukken.

Zorg er zelf voor dat je dit boek in de loop van de opleiding in zijn geheel bestudeert. 

 • Handboek voor Moderne Hypnotherapie van Barbelo Uijtenbogaardt: de aangegeven hoofdstukken.
Zorg er zelf voor dat je dit boek in de loop van de opleiding in zijn geheel bestudeert.
 • Studenten bekijken op Youtube: Dave Elman Induction: Mike Mandel Demonstrates the Elman Induction.         

Hypenzo is aangesloten bij: